Októberi imaidő

fejlec
Szövegdoboz: בית כנסת רחוב פרנקל לעו
רח׳ פרנקל לעו49
 בודאפשט- 1023, הונגריה
Szövegdoboz: בס״ד

Frankel Leo Street Synagogue                       FRANKEL LEÓ ÚTI ZSINAGÓGA

Hungary, Budapest

Frankel Leo street 49.

1023

                                               Home page: www.frankel.hu E-mail: info@frankel.hu

2019. októberi imaidők a MAZSIHISZ, BZSH, Budai Körzet, Frankel Leó úti Zsinagóga

Budapest 1023 Frankel Leó út 49. www.frankel.hu

október 01. 10.02 kedd ROS HASANA II. napja havdala 19.09. tisri 02.
  02.   szerda Gedalja böjtje, Szlihot (vége 18.53.)   03.
  03. 07.03 csütörtök sachrit – reggeli ima   04.
  04. 18.30 péntek Kabalat sabat – szombat fogadása, kiddus (gy. Gy. 18.00.)   05.
  05. 10.00 szombat Ünnepi ima –VAJELEH havdala 19.01.   06.
  07. 07.02 hétfő sachrit – reggeli ima   08.
  08. 18.30 kedd Erev JOM KIPUR kol nidré 17.52. böjt kezdete   09.
  09. 08.00 szerda JOM KIPUR mázkir, neilá, böjt vége szombat 18.54   10.
  10. 07.03 csütörtök sachrit – reggeli ima   11.
  11. 18.30 péntek Kabalat sabat – szombat fogadása, kiddus (gy. Gy. 17.46.)   12.
  12. 10.00 szombat Ünnepi ima –HAZINU havdala 18.48.   13.
  13. 18.30 vasárnap Erev SZUKOT (gy.gy. 17.42)   14.
  14. 10.01 hétfő Szukot első napja (gy.gy. 18.44.)   15.
  14. 18.30 hétfő Erev Szukot második napja   15.
  15. 10.00 kedd Szukot második főünnepe (havdala 18.42)   16.
  17. 07.03 csütörtök sachrit – reggeli ima   18.
  18. 18.30 péntek Kabalat sabat – szombat fogadása, kiddus (gy. Gy. 17.33.)   19.
  19. 10.00 szombat Ünnepi ima –havdala 18.35.   20.
  20. 08.00 vasárnap Hosana Raba (fűzfa-ágai lecsapkodása)   21.
  20. 18.30 vasárnap Erev Smini Aceret (gy.gy. 18.32.)   21
  21. 10.00 hétfő Smini Aceret – főünnep   22.
  21. 18.00 hétfő erev SZIMHAT TORA – körmenet, cukor, csoki, zászló, tánc,   22.
  22. 10.00 kedd SZIMHAT TÓRA – körmenet, még több cukor, csoki… (18.30)   23.
  24. 07.03 csütörtök sachrit – reggeli ima   25.
  25. 18.30 péntek Kabalat sabat – szombat fogadása, kiddus (gy. Gy. 17.21.)   26.
  26. 10.00 szombat Ünnepi ima –BERESIT havdala 18.24.   27.
  28. 07.02 hétfő sachrit – reggeli ima   29.
  31. 07.03 csütörtök sachrit – reggeli ima hesván 02.
november 01. 18.00 péntek Kabalat sabat – szombat fogadása, kiddus (gy. Gy. 16.09.)   03.
  02. 10.00 szombat Ünnepi ima –VAJELEH havdala 17.13.   04.

Jom Kipur OKTÓBER 9. – Jom kippur, az engesztelés napja, Jom kippur az elmélyülés napja. Jom kippur a remények napja. Jom kippur az élet napja, jom kippur elrebegett imáink napja. 25 órás önmegtartóztatás, böjt napja jom kipur, a megtisztulás napja. Az ünnep Kol Nidré kezdetű imádsággal kezdődik, felmentésért esedezünk ilyenkor a hiábavaló fogadalmaink alól való felmentésért, másnap egészen estig megpróbálunk a zsinagógában tartózkodni, és az esti imádsággal a Neilával, a lezárással egy új évet kezdünk, egy új életet, ami a leghosszabb sóvárhanggal adja jelét, hogy új életünk elkezdődött, és mehetünk haza elfogyasztani a böjt utáni ételeinket.

Szukot OKTÓBER 14-21. – Szukotkor az egész zsidóság ünnepet ül, a sátrak ünnepét. Hét napon át sátorban kellett és kell tartózkodni. Példázata az emberi életnek, a zsidó létnek. Az ingatag gyönge sátor lett a lakásunk egy héten keresztül. Egy gyenge szél lefújja a tetejét. És mi mégis ott ünneplünk, feldíszítjük. Szokás már Jom Kipur kimenetele után, alighogy ettünk valamit, elkezdjük az ünnepi sátrat – a szukkát – építeni, hogy meglegyen a két ünnep közötti folytonosság. A zsidóság gyakorlásában nincs egy percnyi szünet sem, alighogy befejeztünk egy micvát, máris itt a következő. „ És vegyetek magatoknak az első napon díszfának gyümölcsét, pálmaágakat és sűrű fának és fűzfának a gallyát, és vigadjatok az Ö’rökkévaló, a ti I’stenetek színe előtt hét napon át.” A szukot, a Sátoros ünnep, egyike a három zarándok ünnepnek, mely a zsidóság legvidámabb és legszínesebb ünnepe, amelyen vigadni micve. Két dolog jellemző rá, az egyik az ünnepi csokor, a másik pedig az ünnepi sátor, amelyet a szabad ég alatt állítunk fel. A csokor négyfajta növényből (Árbáá minim) áll : etrog (citrusgyümölcs), luláv (pálmaág), hádász (mirtuszág), árává (fűzfaág). Minderre az ünnep alatt naponta áldást mondunk és a Hosáná – menetben körbevisszük. Az ünnepi sátornak szimbolikus jelentése van. Bölcseink szerint a sátorban lakás emlékeztet bennünket az egyiptomi kivonulásra, amikor őseink, a 40 évi pusztában való vándorlás során sátorban éltek. A hagyomány szerint, örömünk évadában tartjuk az úgynevezett betakarítás ünnepét. Az ünnep kilenc napig tart, az első és utolsó két nap a tényleges ünnep, a közbeeső öt nap, az úgynevezett fél-ünnepek (Hol Hámoéd). Ebből az ötödik, Hosáná Rábá néven ismert. Utolsó nap a Szimchát Tóra. Az utolsó napon Mázkir imát mondunk, megemlékezünk halottainkról. A Szimchát Tórát követő naptól visszatérünk a rendes életmederbe.

Szimhát Torá  OKTÓBER 22. – „Minden hetedik évben, Szukkot ünnepén, mikor egész Izrael összegyűl I’sten színe előtt, olvasd fel a tant egész Izraelnek füle hallatára.” (Mózes V. 31/11) Ez az ősrégi emlék él a IX. század óta vallásunk rendelkezésében, hogy a Tórának évenként ismétlődő felolvasását a Szükeszt befejező Smini Áceresz másnapján fejezzük be, és ugyanakkor kezdjük is meg. Smini Áceresz második napja így nyerte kizárólagosan a Tórának szentelt jellegét: Innen a középkortól fogva szokásos elnevezése: Szimhász Tajre, a Tóra örömünnepe. Valóban örömünnep ez, a zsidó év egyik legtisztább vallásosságot sugárzó örömnapja. Díszes külsőségek fejezik ki örömünket, boldogságunkat. Az esti I’stentiszteleten is, a délelőttin is hétszeres körmenetben vonulunk végig a zsinagóga összes Tórájával a bima, a tóraolvasó asztal körül. Az üres frigyszekrényben egyetlen gyertya világít, jelképül annak, hogy „a Tan a világosság”. Gyermekek zászlókkal kísérik a tórákat a templomon végigvonuló útjukon. A délelőtti istentiszteleten három Tórából olvasnak fel. Az első Tóra olvasmányát Mózes ötödik könyvének utolsó szakasza alkotja. Lehetőleg minden jelenlevő férfit felhívunk a Tórához, illetve még a gyermekeket is. Az utolsó mondatoknak, valamint a második Tórából a Teremtés könyve kezdetének, végül a prófétai szakasznak felolvasása a gyülekezet egy-egy tekintélyes tagjának járó nagy kitüntetés. Az erre három tisztességre kiszemelt férfiaknak elnevezése: Chátán Torá, Chátán Berésit, Chátán Máftir, a Tóra, a Teremtés könyve, a prófétai olvasmány „vőlegénye” Ők hárman régi szokás szerint a közösség tagjait vendégül látják. Ilyenkor hazánkban halvacsorákat tartanak.