Szukot

Szukotkor az egész zsidóság ünnepet ül, a sátrak ünnepét.

Hét napon át sátorban kellett és kell tartózkodni.

Példázata az emberi életnek, a zsidó létnek.

Az ingatag gyönge sátor lett a lakásunk egy héten keresztül.

Egy gyenge szél lefújja a tetejét. És mi mégis ott ünneplünk, feldíszítjük.

Szokás már Jom Kipur kimenetele után, alighogy ettünk valamit, elkezdjük az ünnepi sátrat – a szukkát – építeni, hogy meglegyen a két ünnep közötti folytonosság. A zsidóság gyakorlásában nincs egy percnyi szünet sem, alighogy befejeztünk egy micvát, máris itt a következő.

„ És vegyetek magatoknak az első napon díszfának gyümölcsét, pálmaágakat és sűrű fának és fűzfának a gallyát, és vigadjatok az Ö’rökkévaló, a ti I’stenetek színe előtt hét napon át.” Mózes III. 23, 40

A szukot, a Sátoros ünnep, egyike a három zarándok ünnepnek, mely a zsidóság legvidámabb és legszínesebb ünnepe, amelyen vigadni micve. Két dolog jellemző rá, az egyik az ünnepi csokor, a másik pedig az ünnepi sátor, amelyet a szabad ég alatt állítunk fel. A csokor négyfajta növényből (Árbáá minim) áll : etrog (citrusgyümölcs), luláv (pálmaág), hádász (mirtuszág), árává (fűzfaág). Minderre az ünnep alatt naponta áldást mondunk és a Hosáná – menetben körbevisszük.

Az ünnepi sátornak szimbolikus jelentése van. Bölcseink szerint a sátorban lakás emlékeztet bennünket az egyiptomi kivonulásra, amikor őseink, a 40 évi pusztában való vándorlás során sátorban éltek.

A hagyomány szerint, örömünk évadában tartjuk az úgynevezett betakarítás ünnepét. Az ünnep kilenc napig tart, az első és utolsó két nap a tényleges ünnep, a közbeeső öt nap, az úgynevezett fél-ünnepek (Hol Hámoéd). Ebből az ötödik, Hosáná Rábá néven ismert. Utolsó nap a Szimchát Tóra (a Tan örömünnepe). Ekkor fejezik be a teljes Tóra hetenkénti felolvasását – ami egy évig tart – és kezdjük el előröl. Az utolsó napon Mázkir imát mondunk, megemlékezünk halottainkról. A Szimchát Tórát követő naptól visszatérünk a rendes életmederbe. Az ünnepekhez kívánok minél felhőtlenebb örömet és boldogságot, és az utána levő élethez erőt és egészséget.