Zsidó Élet Eseményei: Bár és Bát Micva, Esküvő, Névadás, Brit mila és Gyász


A Frankel Zsinagóga az elmúlt években több mint 120 esküvőnek és még több bár és bát micvának adott otthont. Fordulj bizalommal Verő Tamás rabbihoz, ha szeretnéd a Frankel zsinagógában megünnepelni a jeles napok egyikét: rabbi@frankel.hu

Brit Mila: Fiúgyemek születését követő 8-ik napon, vagy később (amikor egészsége engedi), Ábrahám szövetségébe fogadása (circumcisio) és névadás szertartása történik. Zsinagógában, kórházi körülmények között, a otthon vagy más külső helyszínen lehet megtartani a szertartást. A szertartást szakképzett orvos vagy mohel és a rabbi közösen vezeti le.

Névadás: A fiúk a zsidó nevüket a brit milájuk alkalmával kapják. A lányok zsidó nevét a zsinagógában Tóra olvasásá közben szoktuk kihirdetni. A kisbabának nem szükséges jelen lenni, de persze welcome.

Bár micvó: A hagyomány szerint a 13 zsidó éves fiukat születésnapjukat követően felnőtté avatjuk. Ez a szertartás a zsinagógában a Tóra olvasása közben történik meg. A felkészülési idő attól függ, mennyi részt tud és akar a gyerekek megtanulni, begyakorolni. Van, aki csak az áldásokat mondja el, mások felolvasnak egy részt a Tórából és/vagy a Háftárából. A rabbi és a szülők megáldják a gyereket, a közösség megdobálja cukorral. Innentől kezdve a fiúkat beszámoljuk a minjenbe. Ha a család szeretné, lehetőség van a Micve klubban állófogadással (kb. 150 fő) illetve ültetett étkezéssel (kb. 100 fő) megvendégelni a jelenlévőket.

Bát micvá: A lányokat is felnőtté avatjuk, miután betöltötték a 12 éves korukat. A lányok nem olvasnak Tórát, helyette különböző lehetőségek közül választhatnak, hogyan szeretnék emlékezetessé tenni a szertartást. Egyéni vagy csoportos avatást szeretnének. Istentisztelet alkalmával, vagy attól függetlenül. Lehet micve projecttel, beszéddel, előadással, videóval vagy más módon felkészülni. Minden évben szoktunk csoportos avatást szervezni a Szarvasi Táborban a 2. turnusban.

Esküvő: Minden, amit a Frankeles zsidó esküvőről tudni kell…. a mellékletben megtalálod. Klikkelj a letöltésre.

Gyász: A mellékelt dokumentum sok gyakorlati tanácsot tartalmaz a temetést megelőző, a búcsúztatás és az azt követő gyászidőszakra.