A zsidó esküvő

https://www.youtube.com/watch?v=kt30z3kiY-s#t=582

A ZSIDÓ ESKÜVŐI SZERTARTÁS MENETE

 

zsidó esküvő

Lefátyolzás

1. BEDEKOLÁS – A VŐLEGÉNY LEFÁTYOLOZZA A MENYASSZONYT

Izsák és Rebeka házasságkötésekor találkozunk a fátyolozással. „Vette (Rebeka) a fátylat, és elleplezte magát.” A hajadonság szimbólumának tekintjük e leplet, és a menyasszony arcának lefátyolozása azt jelképezi, hogy az ifjú férj oltalmába veszi a feleségét.

Áchoténu át chájij leálféj revává, jesziméch elochim keszárá rivká, ráchel veleá.

Jevárechehá ádonáj vejismárechá. Jáér á donáj pánáv elechá vichuneká, jiszá á donáj pánáv elechá, vejászém lechá sálom.

Nővérünk, légy Te hasonlatos ősanyáinkhoz, tegyen Isten olyanná, mint Sárát, Rebekát, Ráhelt és Leát.

Áldjon meg az Ö rökkévaló és őrizzen meg, világosítsa feléd mennyei arcát, legyen hozzád könyörületes, emelje rád égi arcát, adjon neked békességet.

2. A VŐLEGÉNY A KÉT FÉRFIKÍSÉRŐVEL A HÜPE ALÁ MEGY.

A hüpe a menyegzői baldachin (sátor), amely alatt az esküvői szertartás jelentős része történik. A vőlegény a menyasszony székétől a hüpe alá megy, majd a kísérők odavezetik hozzá a menyasszonyt.

3. A MENYASSZONY A KÉT HÖLGY KÍSÉRŐVEL FELMEGY A HÜPÉHEZ ÉS 7-SZER MEGKERÜLI A VŐLEGÉNYT.

A menyasszony kísérői körbejárják a vőlegényt a teremtés napjainak megjelenítéseiként, egy új kezdet szimbólumaként. A vőlegény körbejárása szimbolizálja kettejük lelkének összefonódását és utal Jeremiás könyvének 31:21 versére is: „Bizony újat teremtett az Örökkévaló a földön: nő környékez férfit.”

A menyasszony elfoglalja helyét a vőlegény jobbján, ahogy a zsoltárokban írva van: „Jobb kéz felől áll a királyné.”

4. KÉT RABBINIKUS ÁLDÁS.104255 másolat

Báruch átá Ádonáj elohénu melech háolám, boré pri hágáfen.

Áldott vagy Te, Örökkévaló, Világ Ura, aki megteremette a szőlő gyümölcsét.

Báruch átá á’donáj elochénu melech háolám áser kidsánubemicvotáv vecivánu ál háárájot, veászár lánu et hááruszot vehitir lánuet háneszuot lánu ál jedéj hupá vekidusin. Báruch átá á’donáj mekádés ámojiszráél ál jedéj hupá vekidusin.

Áldott vagy Te, Örökkévaló, Világ ura, aki megszentelte parancsolataival e két gyermeket, és elrendelte nekik a házasságkötést a baldachin és az áldások által. Áldott vagy Te, I’stenünk, aki megszentelte népét Izraelt a baldachin és a házasságkötés által.

5. A PÁR ISZIK A BORBÓL.

Először a vőlegény majd a menyasszony kortyol a kóser bórból amit ünnepi serlegből fogyaszthatnak.

6. KÖSZÖNTŐ BESZÉD

A rabbi magyar nyelven köszönti az ifjú párt, a családokat és vendégeket.

zsidó esküvő

Gyűrű felhúzása

7. GYŰRŰ HÚZÁS A MENYASSZONY UJJÁRA.

A vőlegény egy aranygyűrűt húz a menyasszony jobb kezének mutatóujjára. Az egyszerű arany karika tökéletes kereksége egy kimondatlan imát fejez ki: ahogyan a gyűrű tiszta, hibátlan és sima, úgy legyen a házasság is szép, mentes minden viszálytól és konfliktustól. Nem szabad kővel díszíteni a gyűrűt, hogy ne lehessen azt mondani: az egyik menyasszony többet ér a másiknál.

Nagyon fontos, hogy a gyűrűt a vőlegény a saját pénzén vegye meg.

A férfi jobb kézzel a lány jobb mutatóujjára húzza a gyűrűt és a következő mondatot szavanként utánam mondja:

„Háréj Át Mekudeset Li Bettábáát Zu, Kedát Mose Vejiszráél.”

„Légy Te nekem e gyűrű által feleségemmé, Mózes és Izrael törvényei szerint.”

8. KETUBA (HÁZASSÁGLEVÉL) FELOLVASÁSA ARÁMI ÉS MAGYAR NYELVEN, MAJD A VŐLEGÉNY ÁTADJA A MENYASSZONYNAK

A Ketuba, más néven házasságlevél nem más mint egy házassági szerződés. A férj ígéretet tesz benne, hogy gondoskodni fog felesége eltartásáról, élelmezéséről, ruházkodásáról.

A Ketubában szereplő összeg általában 200 ZUZ. Ezt a pénznemet használták a talmudi időkben. Ez az összeg egy ember egy éves kiadásainak fedezésére szükséges összegnek tekinthető. A ketubában két számból tevődik össze a végleges összeg. Az első mindig ZUZ pénznemben van meghatározva, és a menyasszony családi állapotától függ ( ha szűz a menyasszony, akkor 100, ha özvegy, betért vagy elvált, akkor 50). A ketubában szereplő összegnek nálunk inkább csak szimbolikus jelentősége van, még Izraelben és a vallásos közösségekben, a második számot valós pénzben határozzák meg az összeget, amelyet a férj, válás esetén, valóban kifizet a feleségnek. Nálunk az első számot írják be második számnak is, így általában 100+100=200 ZUZ szerepel a ketubában. A Ketuba díszítése egy külön művészeti ág, stílusuk igen széles skálán mozog.

DSCN4892

7 áldás

9. SEVA BRACHOT – 7 ÁLDÁS

1. Báruch átá Ádonáj elohénu melech háolám, boré pri hágáfen.

Áldott vagy Te, Örökkévaló, Világ Ura, aki megteremette a szőlő gyümölcsét.

2. Báruch átá Ádonáj elohénu melech háolám, sehákol bárá likvodo.

Áldott vagy Te, Örökkévaló, Világ Ura, aki minden dicsőséget teremtett.

3. Báruch átá Ádonáj elohénu melech háolám, jocér háádám.

Áldott vagy Te, Örökkévaló, Világ Ura, aki megalkotta az embert.

4. Báruch átá Ádonáj elochénu melech háolám, áser jácár et háádám becálmo, becelem demut távnito, vehitkin lo mimenu binján ádéj ád. Báruch átá Ádonáj jocér háádám.

Áldott vagy Te, Örökkévaló, Világ Ura, aki az embert saját képmására, a maga képzelete szerint formálta, és örök építményt mintázott belőle.

Áldott vagy Te, Örökkévaló, aki az embert alkotta.

5. Szosz tászisz vetágél háákárá, bekibuc bánehá letochá beszimchá. Báruch átá Ádonáj meszáméách Cijon bevánehá.

Hadd örüljön és vigadjon, aki gyermektelen volt (Cion), amikor gyermekei örömben összegyűlnek nála.

Áldott vagy Te, Örökkévaló, aki Ciont megörvendezteti gyermekeivel.

6. Száméách teszámách réim hááhuvim, keszámécháchá jecirchá begán éden mikedem.

Báruch átá Ádonáj meszáméách chátán vekálá.

Adj sok örömet e szerelmes párnak, ahogy az Édenkertben örömet okoztál annak idején első teremtményednek.

Áldott vagy Te, Örökkévaló, aki örömmel tölti el a vőlegényt és a menyasszonyt.

7. Báruch átá Ádonáj elochénu melech háolám, áser bárá szászon veszimchá chátán vekálá, gilá riná dicá vechedvá, áhává veáchává vesálom veréut.

Mehérá Ádonáj elohénu jisámá beáréj jehudá uvchucot Jerusálájim kol szászon vekol szimchá kol chátán vekol kálá, kol michálot hátánim méchupátám unárim mimiste neginátám. Báruch átá Ádonáj meszáméách chátán im hákálá.

Áldott vagy Te, Örökkévaló, Világ Ura, aki az örömöt és vigaszságot, vőlegényt és menyasszonyt, ujjongást és dalolást, vigalmat és vidámságot szeretete és egyetértést, házi békét és barátságot létrehozta. Örökkévaló I’stenünk, bárcsak hamarosan hallanánk Júda városaiban és Jeruzsálem utcáin is vőlegények és menyasszonyok hangját, vőlegények vigadását a baldachin alól, ifjakét zenés vigasságukból. Áldott vagy Te, Örökkévaló, aki megörvendezteti a vőlegényt a menyasszonnyal.

10. HÁZASSÁG MEGKÖTÉSÉNEK KIHIRDETÉSE.

zsidó esküvő

Rabbinikus áldás

11. RABBINIKUS ÁLDÁS.

A Jevárechehá á donáj micijon, osze sámájim váárec.

Az Ö rökkévaló ég és föld ura áldjon meg benneteket Cionból

Jevárechehá á donáj vejismárechá. Jáér á donáj pánáv elechá vichuneká, jiszá á donáj pánáv elechá, vejászém lechá sálom.

Áldjon meg az Örökkévaló és őrizzen meg, világosítsa feléd mennyei arcát, legyen hozzád könyörületes, emelje rád égi arcát, adjon neked békességet.

zsidó esküvő

Pohártörés

12. POHÁRTÖRÉS

Az esküvő tetőpontja az, amikor a vőlegény a jobb lábával összetör egy poharat. Ezzel emlékezünk a Jeruzsálemi Szentély lerombolására, hiszen örömünk nem lehet teljes, amíg az újra fel nem épül. Az üvegszilánkokat abban a reményben szokták megtartani, hogy a pohár előbb áll össze darabjaiból, mint a házasságnak vége szakad. A vőlegény ezt mondja a törés előtt „Im eskáché Jerusalaim, tiskách jemini”. Ha elfeledem Jeruzsálemet, feledjen el jobbom”

Ekkor kiáltják a vendégek, hogy „mázál tov!” (Sok szerencsét!)

13. A PÁR KÜLÖN VONULÁSA (HEDER JIHUD).

Mint említettük a bevezetőben, ez a különvonulás a szimbóluma az együtthálás módján kötött házasságnak. A szertartás követően a pár, tanúk kíséretében, visszavonul egy külön szobába, ahol először lehetnek kettesben, mint a férj és feleség. Elkülönülésük a többiektől a házasság új státuszát szimbolizálja.


 AZ ESKÜVŐ ELŐTT

A KETUBA

ketuba másolat

A ketuba –  magyarul házasságlevél – a zsidó esküvő nélkülözhetetlen és egyik legfontosabb része. Szövege irányzatonként, sőt közösségenként eltér, de a lényege mindig ugyanaz: a vőlegény felelősséget vállal a menyasszonyért. A szertartáson a vőlegény átnyújtja a menyasszonynak ezt a levelet. A díszes ketubák készítésére ma már egy egész iparág épült. A Frankel zsinagógában Verő Tamás rabbi saját, két nyelvű ketubát ad (mellékelt képen látható), de ha az ifjú pár igényli, természetesen hozhat saját ketubát is.A ketubát a rabbi a szertartás előtt kitölti majd a két tanú aláírja. A tanú bármilyen zsidó férfi lehet, akinek van hébre neve. Csak közeli rokon nem lehet.

ketuba


A MIKVE

P1090959 másolatA hagyomány szerint a zsidó nők az esküvőjük előtt elmennek a mikvébe. A mikve a rituális fürdő. Egy kis medence, melyben természetes van víz (eső vagy forrás) összegyűjtve. A mikvében minden egy modern felszereléssel ellátott fürdőszoba áll rendelkezésre, ahol a menyasszony előkészülhet a merülésre. A merülés meztelenül történik, egy női segítő segítségével. Semmilyen elválasztó nem lehet a test és  avíz között (pl. ékszer, körömlakk).  A menyasszony besétál a medencébe, kétszer megmerül teljesen fejtetőig, majd elmondja a következő áldást:  Báruch átá ádonáj elochénu melech háolám áser kidsánu bemicvotáv vecivánu ál hátvilá. Ezután ismét megmerül, és ezzel teljesítette a megmerülés parancsolatát és készen áll az esküvőre (vallásilag). Budapesten a 1075. Kazinczy u. 16. Itt készült a mellékelt fotó is.


GYAKORI KÉRDÉSEK A ZSIDÓ ESKÜVŐRŐL

1. Kinek lehett zsidó esküvője?

Zsidó esküvője annak lehet a Neológ irányzat szerint, aki anyai ágon zsidó vagy betért a zsidó vallásba.

2. Ha a hásaulandóknak nem élnek a szülei, ki kísérheti őket a hüpéhez?

Bárki, akit választanak. Lehet rokon vagy barát.

3. Hol lehet zsidó esküvőt tartani?

Nincs megkötve a helyszín. Ha lehetőség van rá, szokás a szabadban felállítani a hüpét, de lehet zsinagógában vagy rendezvényteremben is.

4. Hogyan tehetjük érthetőbbé a szertartást a zsidó hagyományokban kevésbé jártas vendégek számára?