májusi imaidők

május02.07.02csütörtökReggeli ima – sachrit (este számoljuk az Omer 10. napjátniszán24.
 03.18.30péntekKábálát sábát – szombat fogadása (gyertyagyújtás 19.41.) (O. 11.) 25.
 04.10.00szombatÜnnepi ima, ÁHÁRÉJ MOT, havdala 20.53. (O. 12.) 26.
 05. vasárnaperev Jom HaSoá – Holocauszt emléknapja 27.
 06.07.01hétfőReggeli ima – sachrit O. 14. JOM HASOA 28.
 09.10.01csütörtökReggeli ima – sachrit O. 17.ijár01.
 10.18.30péntekKábálát sábát – szombat fogadása (gyertyagyújtás 19.50.) (O. 18.) 02.
 11.10.00szombatÜnnepi ima, KEDOSIM havdala 21.06. (O. 19.) 03.
 12. vasárnaperev Jom HaZikáron – Emlékezés napja 04.
 13.07.01hétfőReggeli ima – sachrit O. 21. JOM HAZIKÁRON 05.
 13. hétfőerev Jom Hacmaut – Izrael Állam Függetlenségi Napja (76.) 05.
 14. keddJOM HAACMAUT – 76. Izrael Állam Függetlenségi Napja 06.
 16.07.02csütörtökReggeli ima – sachrit O. 24. 08.
 17.18.30péntekKábálát sábát – szombat fogadása (gyertyagyújtás 19.59) (O. 25.) 09.
 18.10.00szombatÜnnepi ima, EMOR  havdala 21.15. (O. 26.) 10.
 20.10.01hétfőReggeli ima – sachrit O. 28. 12.
 23.07.02csütörtökReggeli ima – sachrit O. 31. 15.
 24.18.30péntekKábálát sábát – szombat fogadása (gyertyagyújtás 20.07.) (O.32.) 16.
 25.10.00szombatSábáti ünnepi ima,  BEHÁR havdala 21.27. (O.33.) 17.
 26. vasárnapLag baOmer – Omerszámlálás 33. napja 18.
 27.07.01hétfőReggeli ima – sachrit (O.35.) 19.
 30.07.02csütörtökReggeli ima – sachrit (O.38) 22.
 31.18.30péntekKábálát sábát – szombat fogadása (gyertyagyújtás 20.14) (O.39.) 23.
június01.10.00szombatÜnnepi ima, BEHUKOTÁJ havdala 21.34. 24.

Jom HáZikáron (2024. május 13. hétfő) – Jom HáÁcmaut (2024. május 14. kedd) 5708. Kiszlév hó 8-án (1947. november 29.) az ENSZ kimondta, hogy Erec Iszráélben le fog járni a brit mandátum, és zsidó állam alakul. Arab részről folyamatos támadások érték az akkor megalakuló államot. Ijár 5-én, 1948. májusában kikiáltották a zsidó államot, és másnap hét arab állam támadta meg őket. Két évig tartott a Függetlenségi háború illetve a Felszabadító Háború. Sok ezer zsidó vesztette életét ebben a harcban. De a kikiáltás előtt is folytak elkeseredett küzdelmek, egy nappal az állam kikiáltása előtt Gus Ecion (Jeruzsálemtől délre fekvő terület) az arabok kezére került melyet a helyi zsidók hősiesen védtek. Ők a fogságba esésük miatt nem is tudták, hogy egy napra rá kikiáltották az állam függetlenségét. Akik ekkor Gus Ecionban hősi halált haltak, azok emlékére Ijár hónap 4-napját Izrael hősi halottainak emléknapjává tették- JOM HÁZIKÁRON. Mindazokra emlékezünk, kik a különböző földalatti mozgalmakban, a Felszabadító háborúban, az 1956-os színáji hadjáratban, az 1967-es Hatnapos Háborúban, az 1973-as Jom Kipuri háborúban, az 1982-es libanoni háborúban, és minden egyéb akcióban, szárazföldön, tengeren, vagy levegőben vesztették életüket. Az emléknap közvetlenül megelőzi a Függetlenségi Napot JOM HÁCMAUT, az Államalapítás évfordulóját. 1948. május 14-én, 5708. Ijár hó 05-én kiáltották ki Izrael Államot. Egész napos gyászt tartanak az Országban, emlékezvén Izrael Államáért hősi halált halt emberekre, sófár fúvás, délelőtt 11.00 egész Izrael megáll, megdermed, mozdulatlanná válik egy percre és emlékezik, gyászolja fiait és lányait, kik életüket áldozták hazájukért. Ám ugyanezen a napon este, mikor beköszönt Jom Hácmaut a Függetlenség Napja, egyik legfelszabadultabb, legörömtelibb estéjét éli át Izrael országa, emlékezik az 60 évvel ezelőtti napra, mikor az ENSZ-ben kimondták a határozatot, megszavaztak, hogy Izrael egy független önálló állammá váljék. (1948. május 14., 5708. Ijár hó 05.)